Izjava o zaštiti osobnih podataka i privatnosti

Ova Izjava o privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu prijave korisnika na korisnički račun internet stranice www.modernist.hr/www.webmodernist.com. Modernist nakladništvo kao pružatelj usluga internetske stranice www.modernist.hr/www.webmodernist.com pridržava se važećih propisa s ciljem zaštite privatnosti svojih kupaca odnosno korisnika. Svaki Kupac odnosno Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati e-poruku na adresu modernist@modernist.hr.
Prilikom registracije korisnika/Kupca Internet stranice od budućeg Kupca zatražiti će se pružanje određenih informacija o sebi (osobnih podataka) kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-adresa, telefonski broj. Molimo navoditi samo potrebne osobne podatke koji su dovoljni kako bi vam pružili odgovarajuće.
Davanje osobnih podataka je odluka Kupca odnosno Korisnika. Ako Kupac odnosno Korisnik ne pruži tražene obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće provediva.
Vaše osobne podatke koristimo kako bi: odgovorili na vaše komentare ili upite; obradili vašu online kupovinu; provjerili autentičnosti Kupaca; dostavili robu Kupcu.
Ako ste mlađi od 16 godina, molimo vas da nam ne pružate nikakve podatke bez odobrenja roditelja ili skrbnika (što vrijedi i za osobe s poteškoćama).
Obrada osobnih podataka prema propisima EU i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka sukladna je ako: ste pristali na obradu (privola).
Kupac unosom svojih osobnih podataka/potvrdom o prihvaćanju općih uvjeta - Uvjeta poslovanja i korištenja i ove Izjave o privatnosti sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju proizvoda i usluga po izboru kupca na Internet stranici, a koji je sadržan u Uvjetima poslovanja i korištenja te je stoga obrada tih osobnih podataka zakonita jer se poduzimaju radnje na zahtjev Kupca radi realizacije kupnje proizvoda i usluga po narudžbi Kupca.
Neće se dijeliti osobni podaci Kupca/Korisnika s drugim stranama osim u slučajevima niže navedenim i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.
- kada to zahtijeva realizacija ugovora za kupnju proizvoda ili usluga po narudžbi Kupca podijeliti osobne podatke s trećim osobama i trgovačkim društvima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Trećim osobama smatraju se sve fizičke osobe i trgovačka društva koje su neophodne za realizaciju ugovorenih poslova a to su:
a) Pružateljima usluga dostave/distribucije robe s kojima ima ugovor te u tu svrhu za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte, sms poruka i e-pošte. Pružatelj usluga distribucije može od Kupca zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu u trenutku isporuke paketa prilikom osobnog preuzimanja robe, a sve u svrhu realizacije usluge isporuke paketa i evidencije o tome tko je preuzeo paket. Ako Kupac odbije dati ove podatke, paket mu neće biti uručen.
B ) Pružatelji usluga trećim stranama - osobne podatke dijelimo samo u onoj mjeri potrebnoj za izvršavanje usluge
Prilikom prijave putem društvenih mreža, ne zadržava ju se podaci prikupljeni takvom prijavom.
Ni u jednom trenutku se ne raspolaže, ne prikuplja i ne obrađuje broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke već za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene, koja enkripcijom štiti vaše podatke.
Upozorava se brinuti o podacima navedenim na kartici kako ti podaci ne bi bili dostupni trećim osobama te kako ne bi bili zlouporabljeni.
Pohranjuje se osobne podatke Kupaca Internet stranice  na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje naručivanja/isporuke/eventualne reklamacije (max 30 dana za reklamaciju).
Kupac/Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav). Kupac to može učiniti zahtjevom na mail modernist@modernist.hr i podaci će biti izbrisani bez odgađanja osim onih po zakonima RH.
Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu vaših osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na mail adresu: modernist@modernist.hr.
Svi se podaci o korisnicima strogo se čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.
Skupljanje i obrada osobnih podataka uključuje i prosljeđivanje osobnih podataka klijenta trećim osobama i trgovačkim društvima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Trećim osobama smatraju se sve fizičke osobe i trgovačka društva koje su neophodne za realizaciju ugovorenih poslova.
Zaštitu podataka uzima se ozbiljno i poduzimaju se razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti siguran. Kao posljedica toga, ne može se biti odgovorno za radnje bilo koje treće (nepoznate) strane koja takve informacije primi – stoga se svi uključeni pozivaju na poduzimanje visokih mjera opreza.
Eventualne sporove  nastojat će se riješiti dogovorom i mirnim putem, u suprotnom nadležan je sud u mjestu sjedišta prodavatelja.
Svaki je posjetitelj ovih stranica ovlašten za pregledavanje i učitavanje materijala sa ovih mrežnih stranica isključivo u osobne, nekomercijalne svrhe. Materijali objavljeni na ovim stranicama ne smiju se ni na koji način mijenjati ili umnožavati, kao ni prikazivati, izvoditi ili distribuirati u javnosti i drugim medijima, ili na bilo koji drugi način koristiti u bilo koju javnu ili komercijalnu svrhu.
Zabranjuje se svaka uporaba, re-publiciranje ovih materijala na bilo kojim drugim mrežnim stranicama ili umreženom računalnom okruženju, te u ostalim medijima u bilo koju komercijalnu svrhu bez pismenog odobrenja.
Sugerira se roditeljima i skrbnicima da djecu (i onima kojima je potrebna skrb, poput osoba s poteškoćama) da nauče iste sigurnom i odgovornom ponašanju s osobnim podacima na Internetu. Maloljetnici ne smiju ostavljati osobne podatke na internetskim stranicama - bez dozvole roditelja ili skrbnika nećemo svjesno prikupljati podatke maloljetnih osoba (ili osoba kojima je potreban skrbnik).
Svi sadržaji objavljeni na ovim mrežnim stranicama kao što su grafički sadržaji, digitalni sadržaji, software i ostali sadržaj koji nije naveden, a objavljen je na ovim stranicama, pod vlasništvom su i zaštićeni domaćim i međunarodnim pravima o zaštiti autorskih prava i prava intelektualnog vlasništva i njihova neovlaštena uporaba nije dopuštena.